skip to Main Content

2018 스마트국토엑스포 전시참가

호정솔루션 2018 스마트국토엑스포 전시참가

기  간: 2018.09.12(수)~2018.09.14(금)

장 소: 코엑스

주 최: 국토교통부

주 관: 한국토지주택공사(LH),한국국토정보공사(LX),국토연구원,공간정보산업협회,공간정보산업진흥원

                                                               2018스마트국토엑스포 호정솔루션/유콘시스템 통합전시관

  

Back To Top